[Home]SwedishTranslation/Patch

UseModWiki | SwedishTranslation | RecentChanges | Preferences

Some minor corrections I needed to make to get some things look coherent -- Peter Karlsson

--- svenska.pl	2003/03/24 10:00:07	1.1.2.1
+++ svenska.pl	2003/03/24 10:00:34	1.1.2.2
@@ -34,7 +34,7 @@
 Page generated %s
 Sidan skapad %s
 (edit)
-(ändra)
+(redigering)
 (diff)
 (visa ändringar)
 changes
@@ -106,11 +106,11 @@
 author diff
 författarändring
 major
-stor
+större
 minor
-liten
+mindre
 author
-författare
+författares
 (The revisions are identical or unavailable.)
 (Versionerna är likadana eller inte tillgängliga)
 no other diffs
@@ -122,13 +122,13 @@
 No diff available--this is the first %s revision.
 Det finns inga andra versioner tillgängliga -- det här är första versionen av %s.
 Difference (from prior %s revision)
-Ändringar (från tidigare versionen %s)
+Ändringar (från tidigare %s version)
 Changed:
-Ändrad:
+Ändrat:
 Removed:
-Borttagen:
+Borttaget:
 Added:
-Adderad:
+Tillagt:
 Describe the new page here.
 Skriv den nya sidan här.
 Bad page version (or corrupt page).

UseModWiki | SwedishTranslation | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited March 24, 2003 10:05 am by Peter Karlsson (diff)
Search: